zgłaszanie serwisu

Zasady zgłaszania serwisu

Zgłaszanie serwisu odbywa się na dwa sposoby.

I. Zgłoszenie telefoniczne z określeniem obiektu oraz typu instalacji.

II. Zgłoszenie serwisu poprzez specjalny formularz internetowy dostępny na naszej stronie zgodnie z opcjami w nim zawartymi.