Naprawy zlecone i gwarancyjne

Kiedy gwarancja a kiedy zlecenie naprawy ?

Zasady napraw i obsługi gwarancyjnej :

Każde urządzenia zakupione w naszej firmie i zainstalowane u klienta posiada gwarancję producenta na okresy przez niego określone.

 Naprawy gwarancyjne są realizowane w dwóch wariantach.

I. Zakupione urządzenia podlegające naprawie są przyjmowane i naprawiane nieodpłatnie w sytuacji gdy klient dostarczy je do naszej siedziby osobiście lub  za pośrednictwem osób trzeciej wraz z opisem usterki.

II. Zakupione i zainstalowane urządzenia które klient zleca do naprawy i trzeba je zdeinstalować i ponownie zainstalować podlegają indywidualne opłacie  Zainstalowane urządzenia nie posiadają obligatoryjnej możliwości naprawy z tytułu gwarancji urządzenia i gwarancji usługi montażowej.

Zlecenie naprawy pogwarancyjnej realizujemy w sytuacji gdy urządzenia utraciły już gwarancję lub gdy naprawa jest zlecona do urządzeń zakupionych poza siedzibą naszej firmy. Zlecenia naprawy podlegają indywidualnej opłacie ustalonej ze zleceniodawcą. Nie podlega opłacie zlecenie naprawy ( wymiany na nowe ) gdy zleceniodawca w miejsce uszkodzonego elementu zakupuje w naszej siedzibie nowe urządzenie.