Naprawy zlecone i gwarancyjne

Kiedy gwarancja a kiedy zlecenie naprawy ?

Zasady napraw i obsługi gwarancyjnej :

Każde urządzenia zakupione w naszej firmie i zainstalowane u klienta posiada gwarancję producenta na okresy przez niego określone.

 Naprawy gwarancyjne są realizowane w dwóch wariantach.

I. Zakupione urządzenia podlegające naprawie są przyjmowane i naprawiane nieodpłatnie w sytuacji gdy klient dostarczy je do naszej siedziby osobiście lub  za pośrednictwem osoby trzeciej wraz z opisem usterki.

II. Zakupione i zainstalowane urządzenia które klient zleca do naprawy i trzeba je zdeinstalować i ponownie zainstalować podlegają indywidualnej opłacie.  Zainstalowane urządzenia nie posiadają obligatoryjnej możliwości demontażu i montażu z tytułu gwarancji urządzenia i gwarancji usługi montażowej.

Zlecenie naprawy pogwarancyjnej realizujemy w sytuacji gdy urządzenia utraciły już gwarancję lub gdy naprawa jest zlecona do urządzeń zakupionych poza siedzibą naszej firmy. Zlecenia naprawy podlegają indywidualnej opłacie ustalonej ze zleceniodawcą.