Serwisowanie stacjonarne i dojazd

Serwis stacjonarny realizujemy w siedzibie firmy jako naprawy i programowanie sprzętu.

Dostarczony sprzęt naprawiamy samodzielnie lub poprzez autoryzowane punkty napraw. Uszkodzone urządzenia odbieramy osobiście lub poprzez przesyłki kurierskie. Przyjmujemy również sprzęt przeznaczony do naprawy bezpośrednio w naszej firmie. W systuacji serwisu wynikającego z umowy do obiektów dojeżdżamy własnym transportem.